MATRÍCULA

  • Les persones que estigueu interessades en un curs on hi hagi vacants.

A PARTIR DEL 12 DE SETEMBRE DE 2023
Al taulell d’administració del centre, a la 2ª planta.

Dimarts 12 de setembre de 10:00 a 13:00
Dimecres 13 de setembre de 16:00 a 19:00
Dijous 14 de setembre de 16:00 a 19:00
Divendres 15 de setembre de 10:00 a 13:00

A partir d’aleshores, els dimarts i divendres de 10h a 13h, i les tardes de dilluns a dijous de 16h a 19h.

OBLIGATORI PER A TOTHOM

  • Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport de l’alumne/a. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.
  • Original i fotocòpia de la Targeta Sanitària Individual.

MENORS D’EDAT

  • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació i el consentiment del pare o mare o tutor/a legal del menor. Si està en situació d’acolliment en família o institució, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
  • L’original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) o si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.