ALUMNAT

Al centre disposem de diferents canals de comunicació:

 • Grup de whatsapp a cada grup-classe on només hi participa l’alumnat amb contingut estrictament relacionat amb el centre.

 • Correu electrònic:

  • info@cfaguinardo.cat (escola)

  • nom@cfaguinardo.cat (professor/a)

 • Pàgina web (www.cfaguinardo.cat) on hi trobareu:

  • Documents de centre

  • Informació descriptiva de cada curs

  • Horaris i vacants de cada curs

  • Fotografies de les instal·lacions

  • Calendari del curs

 • Instagram (@cfaguinardoi)

  • Notícies de les activitats i/o celebracions

alumnat competic

 • L’alumnat de CompeTIC treballa amb Workspace (Classroom, Gmail, Drive i Meet). Cada alumne/a disposa d’una adreça de correu electrònic amb el format nom.cognom@cfaguinardo.cat.

 • La contrasenya inicial d’aquest compte és guinardo i en iniciar la primera sessió, se li demanarà a l’alumne/a que configuri una contrasenya personal.

 • Els alumnes es compromet mitjançant la signatura de la carta de compromís a fer un bon ús d’aquest compte.

 • Aquest compte es donarà de baixa en el moment en què l’alumne tramita la baixa al centre. Abans de tramitar la baixa, és responsabilitat de l’alumne descarregar-se el contingut que vulgui conservar per mitjà de Google Takeout en un ordinador personal o en un compte de Google personal.