PROFESSORAT

 • Cal tenir actiu el correu xtec i conèixer la contrasenya GICAR. En el cas que no es disposi d’usuari xtec la direcció en gestionarà l’alta. Disposar d’aquest usuari és imprescindible per a la comunicació amb el Consorci d’Educació de Barcelona i el Departament d’Educació i la gestió de la formació de cada docent.

 • S’ofereix la possibilitat d’afegir al grup de Whatsapp del CFA Guinardó als docents de nova incorporació, i se’ls dóna de baixa quan deixen el centre. El grup serveix per recordatoris, informacions i comunicacions més immediates de caire professional.

 • Les comunicacions poden realitzar-se en qualsevol dia i hora, però les respostes només podran exigir-se en horari laboral.

 • Es facilita una adreça de correu electrònic nom@cfaguinardo.cat i es fa signar un document d’ús responsable amb adreça. L’adreça es donarà de baixa un cop el docent finalitzi el nomenament al centre.

 • Es proporciona un ordinador portàtil nominal d’ús laboral, es comprova la connectivitat i el nou docent signa el full de lliurament quan finalitza el nomenament. Cal tornar-lo amb el carregador i el coordinador de cultura digital ho fa constar a l’INDIC.

 • Es dóna permisos per poder accedir als Classrooms corresponents i a les unitats compartides del Google Drive. L’emmagatzematge dels documents estan a la unitat compartida anomenada CFA Guinardó.

 • Els docents no poden esborrar cap document ni carpeta sense el consentiment pertinent.

 • Els documents i continguts creats en horari laboral són propietat del centre, han de romandre al centre i no poden ser eliminats.

 • La suite ofimàtica d’ús de l’escola és el Google Drive. Caldrà utilitzar aquest format en totes les situacions on sigui possible.

 • Es proporcionen plantilles per a la creació de documents amb estils, formats i colors corporatius que caldrà utilitzar en totes les situacions on sigui possible.

 • En aquesta unitat s’hi desaran els materials d’aula.

 • Els docents han de fer el registre d’assistència diàriament de manera acurada. Caldrà afegir-se aquest document a la secció Destacats.

 • Els docents han de fer el registre de participants, pagaments i assistència a les sortides i activitats programades. Caldrà afegir-se aquest document a la secció Destacats.

 • Es fa un acompanyament per conèixer les eines digitals que s’utilitzen a l’escola, si s’escau.

 • S’ha de tenir constància de les autoritzacions dels drets d’imatge i veu de l’alumnat.

 • Els docents utilitzaran per defecte la fotocopiadora proporcionada pel Departament d’Educació, a la qual hi accediran a través d’un codi personal i contrasenya generats pel coordinador d’informàtica.

 • Quan hi hagi una incidència en algun ordinador o dispositiu digital s’ha d’apuntar al document d’incidències localitzat al Drive.

 • Kit tecnològic del docent:

  • Ordinador portàtil del docent: Es proporcionarà un ordinador portàtil del PEDC. S’ha de comprovar que es pot iniciar sessió amb les credencials (usuari xtec (sense @xtec.cat) + contrasenya Atri).

 • Clau wifi: L’opció més còmode per tenir wifi en els dispositius propis dels/ de les mestres (telèfon o tauleta) és accedir-hi a través de Eduroam. Si es vol accedir a la xarxa del centre amb l’ordinador personal també es pot connectar a la xarxa Gencat_ENS_EDU.

 • L’EVA (Espai Virtual d’Aprenentatge) del centre és Google Classroom. S’hi pot accedir amb l’usuari de correu de centre.

 • Espai web del centre: La nostra web www.cfaguinardo.cat

 • Correu del centre: info@cfaguinardo.cat

 • Xarxes socials: @cfaguinardo (Instagram)