Cursos

LLENGUA CATALANA 1

LLENGUA CATALANA 2

LLENGUA CAsTelLANA 1

LLENGUA CAsTelLANA 2

LLENGUA CAsTelLANA 3

LLENGUA anglesa 1

LLENGUA anglesa 2

LLENGUA anglesa 3

INFORMÀTICA

COMPETIC 0

INFORMÀTICA

COMPETIC 1

INFORMÀTICA

COMPETIC 2

INFORMÀTICA

COMPETIC 3

PREPARACIÓ PER A LES PROVES D'ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ