ESTRATÈGIA DIGITAL DE CENTRE

Els arguments a favor de vertebrar una estratègia digital de centre sòlida són nombrosos atès que les tecnologies digitals ofereixen:

  • La possibilitat de seguir la formació malgrat no estar present a l’aula. Això pot afavorir en gran mesura a la flexibilització horària de l’aprenentatge i facilitar la conciliació laboral i escolar, cosa que prevé l’abandonament (un dels grans reptes del nostre centre).

  • L’autoavaluació dels aprenentatges per mitjà d’activitats autocorrectives que, al mateix temps, n’agilitzen el procés i estalvien temps al professorat.

  • Una comunicació organitzada alumne-alumne, alumne-grup, professor-grup i/o professor-alumne, independentment del temps i l’espai.

  • Entorns més motivadors (especialment quan integren continguts audiovisuals) que afavoreixen que l’alumnat mantingui l’atenció més fàcilment, així doncs poden afavorir un aprenentatge de més qualitat.

  • Més possibilitats per adaptar-se a alumnes amb necessitats diverses (ritmes d’aprenentatge, intel·ligències múltiples, discapacitats, etc.)

  • L’alfabetització digital de l’alumnat, que els serà necessària tant en l’àmbit laboral (alumnat en edat activa) com en l’àmbit quotidià (tot l’alumnat).

  • Fomenten l’autonomia i l’autoaprenentatge, que són eines cada cop més necessàries per afrontar els progressos i innovacions constants del món en què vivim.

  • L’accés a un volum extraordinari d’informació i possibilitats diverses de coneixement i aprenentatge, que el poden fer més ric.

  • La possibilitat d’organitzar i localitzar la informació i els materials d’aprenentatge d’una manera més àgil i pràctica.

  • La possibilitat d’accés a la informació i als materials d’aprenentatge sense haver de necessitar paper, cosa que afavoreix la sostenibilitat mediambiental.