Totes les informacions i comunicacions a l’alumnat del centre es realitzen mitjançant els següents canals:

  • Per correu electrònic.
  • Per telèfon (indicats per la família en els fulls de continuitat de matrícula i de preinscripció).
  • En persona, amb cita prèvia.
  • L’alumnat de CompeTIC disposarà d’un correu corporatiu @cfaguinardo.cat amb una contrassenya pròpia, de la qual es farà responsable. El coordinador digital del centre pot reestablir-la en cas de necessitat.