COM ENS HEU CONEGUT?

    Anglès 1 Matí

    Anglès 1 Tarda

    Anglès 1 Vespre

    Anglès 2 Matí

    Anglès 2 Tarda

    Anglès 2 Vespre

    Anglès 3 Matí

    Anglès 3 Tarda

    Anglès 3 Vespre

    Castellà 1 Matí

    Castellà 1 Tarda

    Castellà 2

    Castellà 3

    Català 1 Tarda

    Català 1 Vespre

    Català 2

    Provés d'accés a Grau Mitjà

    CompeTIC 0

    CompeTIC 1 Matí

    CompeTIC 1 Tarda

    CompeTIC 2

    CompeTIC 3