VACANTS

Encara ens queden vacants d’alguns ensenyaments. Podeu consultar-les aquí.

Podeu venir a matricular-vos en els següents horaris. Podeu consultar-los aquí.

Recordeu que les places s’assignen per ordre d’arribada. No tardeu a venir!

Si del teu ensenyament no hi ha vacants, pots passar per l’escola o trucar-nos al 93 450 48 37 (opció 1 i 5) per apuntar-vos a la llista d’espera.

Recordeu que les llistes d’espera solen avançar molt ràpid a principis de curs, per tant, és fàcil que acabis entrant.


Todavía nos quedan vacantes en algunos cursos. Podéis consultarlas aquí.

Podéis venir a matricularos en los siguientes horarios. Podéis consultarlos aquí.

Recordad que las plazas se asignaran por orden de llegada. ¡No tardéis en venir!

Si del curso al que quieres apuntarte no hay vacantes, puedes pasar por la escuela o llamarnos al 93 450 48 37 (opción 2 y 5) para que apuntaros en la lista de espera.

Recordad que las listas de espera suelen avanzar muy rápido a principios de curso, por lo tanto, es fácil que acabéis entrando.


There are some vacancies left for some courses. You can check them out here.

You can come and enrol during the following opening times. Check them out here.

Be aware that vacancies will be assigned in order of arrival. Be quick!

If there are no vacancies for the course you want to apply for, you can come to the school or call us on 93 450 48 37 (option 3 and 5) and we will write you on the waiting list.

Be aware that waiting lists usually get empty quickly the first weeks of the course, therefore, you are likely to get a vacancy soon.