PREINSCRIPCIÓ 2024-25

DEL 20 AL 28 DE JUNY DE 2024
Al taulell d’administració del centre, a la 2ª planta.

Dijous 20 de juny de 16:00 a 19:00
Divendres 21 de juny de 10:00 a 13:00
Dimarts 25 de juny de 16:00 a 19:00
Dimecres 26 de juny de 10:00 a 13:00
Dijous 27 de juny de 16:00 a 19:00
Divendres 28 de juny de 10:00 a 13:00

DEL 20 AL 28 DE JUNY DE 2024
Al taulell d’administració del centre, a la 2ª planta.

Dijous 20 de juny de 16:00 a 19:00
Divendres 21 de juny de 10:00 a 13:00
Dimarts 25 de juny de 16:00 a 19:00
Dimecres 26 de juny de 10:00 a 13:00
Dijous 27 de juny de 16:00 a 19:00
Divendres 28 de juny de 10:00 a 13:00

Amb caràcter general, poden accedir a aquests ensenyaments:

 • Persones que han complert els 18 anys o bé els compleixen durant l’any natural en què inicien la formació.
 • Persones que compleixen com a mínim 16 anys l’any natural en què inicien la formació i es troben en alguna de les situacions següents:
  • Tenir un contracte laboral que els impedeix assistir als centres educatius en règim ordinari.
  • Ser esportista d’alt rendiment.
  • Voler cursar la formació per a les proves d’accés als cicles formatius de grau mitjà.

OBLIGATORI PER A TOTHOM

 • Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport de l’alumne/a. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.
 • Original i fotocòpia de la Targeta Sanitària Individual.

MENORS D’EDAT

 • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació i el consentiment del pare o mare o tutor/a legal del menor. Si està en situació d’acolliment en família o institució, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 • L’original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) o si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.

DEL 4 AL 9 DE SETEMBRE DE 2024
Al taulell d’administració del centre, a la 2ª planta.

Dimecres 4 de setembre de 16:00 a 19:00
Dijous 5 de setembre de 16:00 a 19:00
Divendres 6 de setembre de 10:00 a 13:00
Dilluns 9 de setembre de 16:00 a 19:00